Algemene Voorwaarden

 

Ontkenning

U kunt deze website gebruiken als u akkoord te worden onderworpen aan de volgende voorwaarden en gaat u ermee akkoord te aanvaarden en gebonden te zijn door deze voorwaarden door de toegang tot, het gebruik of het downloaden van materiaal van de site.

Betaalde Online Enquêtes website wordt aangeboden als een gratis informatiedienst door C2o Media Limited.

Betaalde Online Enquêtes gebruikt redelijke poging om nauwkeurig te voorzien van relevante en up-to-date informatie op deze website, Betaalde Online Enquêtes geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid ervan. Betaalde Online Enquêtes is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies in de inhoud van deze website. De informatie op deze website is alleen voor illustratieve doeleinden en is niet bedoeld om volledig te zijn of om juridisch advies te verstrekken over een specifiek onderwerp. Alle informatie is onder voorbehoud van latere wijzigingen, zonder voorafgaande kennisgeving aan onze discretie. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Elke software van derden die kan worden gedownload van een website die wordt beheerd door een derde partij, of waarnaar op of in verband met de Betaalde Online Enquêtes website, valt onder de verantwoordelijkheid van die derde partij en niet op die van Betaalde Online Enquêtes, die niet zal aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit met betrekking tot enig verlies, schade, virussen of anderszins ontstaan als gevolg van het downloaden van dergelijke software door u of een gebruiker. Houd er rekening mee dat een link naar een site van derden betekent niet dat we over de inhoud of het gebruik van deze website of de aangeboden goederen of diensten door derden.

 

Samenvatting

Betaalde Online Enquêtes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade of schade, inclusief aanvaarden, zonder beperking, verlies van winst, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van programma's of andere gegevens op uw informatie handling systeem of anderszins worden gedragen door jou of een derde partij die voortvloeien uit uw toegang tot of het gebruik van de Betaalde Online Enquêtes website of enige site die direct of indirect is gekoppeld aan pagina's op de Betaalde Online Enquêtes website. Informatie verstrekt kunnen onvolledig zijn, verouderd of onnauwkeurig en kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Gebruikers dienen altijd passend juridisch advies in te winnen voordat u of zich te onthouden van enige actie.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw toegang tot de Betaalde Online Enquêtes website vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere items van destructieve aard. Betaalde Online Enquêtes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade of schade voor het verlies van winst, gegevens of het gebruik opgelopen door u of een derde partij die voortvloeien uit uw toegang tot of het gebruik van de Betaalde Online Enquêtes website of enige site, die direct of indirect is gekoppeld aan pagina's op de Betaalde Online Enquêtes website.